Promoakce Expert ČR Notebook

1. Podle těchto smluvních podmínek můžete mít nárok na náhradu ve výši 5 500 Kč, pokud si koupíte nový notebook v ceně nejméně 12 990,00 Kč („kvalifikovaný produkt“) od společnosti Expert ČR v době od 1. Května do 30. Června 2017 („období promoakce“) a na protiúčet pošlete svůj starý notebook („kvalifikované zařízení na protiúčet“).

2. „Kvalifikovaným produktem“ se rozumí produkty, jejichž seznam je uveden na stránkách www.expertvracipenize.cz v záložce „Kvalifikované produkty“ a na které realizujete nákup na jakékoliv prodejně Expert ČR (seznam prodejen v záložce „Prodejny Expert ČR“) na území České republiky nebo na webových stránkách www.expert.cz v „období promoakce“.

3. Jako zákazník jste si povinen zkontrolovat záložku „Kvalifikovaný produkt“ na těchto webových stránkách www.expertvracipenize.cz a ujistit se, zda Vámi vybraný produkt je zahrnutý v promoakci. Pořadatel akce si vyhrazuje právo změnit seznam kvalifikovaných produktů během doby trvání promoakce.

4. Promoakce je k dispozici pouze zákazníkům s trvalým bydlištěm v České republice. Vedoucí pracovníci, zaměstnanci a nejbližší rodinní příslušníci vedoucích pracovníků a zaměstnanců pořadatele promoakce, společnosti Expert ČR, maloobchodního prodejce, distributora a jakýchkoli jiných organizací spojených s touto promoakcí nejsou oprávněni k účasti v promoakci. Žádosti o náhradu ve vztahu k promoakci smíte předkládat pořadateli výhradně vy. Žádosti o náhradu nesmí být za žádných okolností předkládány třetí stranou ve vašem zastoupení.

5. Přijata bude pouze jedna žádost o náhradu za každé „kvalifikované zařízení na protiúčet“ poskytnuté na protiúčet. Během období promoakce můžete dát na protiúčet maximálně tři (3) zařízení.

6. Pokud Vámi zakoupený „kvalifikovaný produkt“ vrátíte, ztrácíte nárok na náhradu v rámci nákupu na protiúčet. Pokud jste své „kvalifikované zařízení na protiúčet“ již zaslali, bude zdarma recyklováno. Promoakci řídí nezávislá společnost OPIA Ltd.

7.„Kvalifikované zařízení na protiúčet“: Aby vám za vaše zařízení na protiúčet mohla být vyplacena náhrada ve výši 5 500 Kč, musí se jednat o funkční, kompletní a nepoškozený (přiměřené opotřebení je přijatelné) notebook (s obrazovkou o minimální velikosti 10”), starý maximálně 5 let a vybavený veškerým příslušenstvím včetně funkční baterie a napájecího zdroje. Akceptovány budou zařízení s operačními systémy Windows a iOS. Netbook není kvalifikované zařízení na protiúčet (netbookem se rozumí zařízení, které má velikost displeje menší než 12“, nemá optickou mechaniku a obsahuje procesor Intel Atom).

8. Jako zákazník jste si povinen zkontrolovat vaše zařízení na protiúčet, zda splňuje všechny kritéria „Kvalifikovaného zařízení na protiúčet“ před jeho zasláním. Zejména stáří zařízení na základě vašeho dokladu o nákupu.

9. Abyste se mohli zúčastnit promoakce, musíte podat online žádost na www.expertvracipenize.cz („webová stránka“) do 14 dnů od nákupu (den nákupu je považován za den 1) a poslat platné potvrzení o nákupu kvalifikovaného produktu, jako je stvrzenka nebo faktura. Pokud bude vaše žádost schválena, obdržíte do 2 dnů potvrzující e-mail a formulář nákupu na protiúčet, který musíte vytisknout a přiložit ke svému bezpečně zabalenému kvalifikovanému zařízení na protiúčet. Kvalifikované zařízení na protiúčet pak musíte zaslat formou pojištěné zásilky na adresu, kterou obdržíte v potvrzovacím e-mailu. Pořadatel musí obdržet kvalifikované zařízení na protiúčet společně s formulářem nákupu na protiúčet do třiceti (30) dnů od data nákupu. Proto navrhujeme odeslat použité zařízení do 25 dnů od data nákupu. Náklady na dopravu kvalifikovaného zařízení na protiúčet vám budou uhrazeny formou převodu na vámi zadaný bankovní účet a to částkou 270 Kč.

10. Vymazání veškerých údajů a informací uložených v kvalifikovaném zařízení na protiúčet a/nebo v jiných paměťových médiích poskytovaných na protiúčet je výhradně vaší odpovědností. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za vaše údaje a software. Jakmile pořadatel obdrží kvalifikované zařízení na protiúčet, veškerá data budou trvale a nevratně zničena. Vezměte prosím na vědomí, že pořadatel nemůže zachránit žádná zákaznická data, jakmile přijme kvalifikované zařízení na protiúčet.

11. Jako doklad o koupi budou přijímány pouze faktury a stvrzenky. Musí být jasně uvedeno, že kupní cena kvalifikovaného produktu byla uhrazena. Pokud neposkytnete doklad o koupi přijatelný pro pořadatele, pořadatel vás e-mailem na tuto skutečnost upozorní a budete mít deset (10) dnů na odpověď, než bude vaše žádost zamítnuta.

12. Potvrzení o odeslání nebude akceptováno jako potvrzení o přijetí. Pořadatel nemůže přijmout odpovědnost za jakákoli kvalifikovaná zařízení na protiúčet, která byla během dopravy ztracena, poškozena nebo zničena, a doporučuje vám kvalifikované zařízení na protiúčet před odesláním bezpečně zabalit. Pořadatel nemůže přijímat osobně doručovaná kvalifikovaná zařízení na protiúčet.

13. Aby za vaše kvalifikované zařízení na protiúčet mohla být vyplacena náhrada v plné výši, musí toto zařízení splňovat kritéria nákupu na protiúčet. Pokud vaše zařízení na protiúčet nesplňuje podmínky kvalifikovaného zařízení na protiúčet, vaše žádost bude zamítnuta, nebo vám bude e-mailem zaslána informace o revidované náhradě. Budete mít deset (10) dnů na přijetí nebo odmítnutí nabídky revidované náhrady. Pokud neodpovíte do 10 dnů, pořadatel automaticky uskuteční revidovanou platbu. Pokud revidovanou náhradu odmítnete, vaše zařízení na protiúčet vám bude bezplatně vráceno.

Pokud zařízení na protiúčet má jednu z těchto chyb:

  • I. Rozbitou / Otevřenou Šasi
  • II. Rozbitý / Nefunkční displej
  • III. Nezapne se
  • VI. Je chráněno heslem
  • V. Vadnou základní desku

bude žádost zamítnuta a vy máte možnost buď požádat o zaslání zařízení zpět, nebo požádat ať recyklátor recykluje zařízení bez poplatku.

14. V případě, že budou splněny smluvní podmínky a vaše zařízení na protiúčet bude splňovat kritéria nákupu na protiúčet, obdržíte potvrzovací e-mail a platba se uskuteční prostřednictvím bankovního převodu do třiceti (30) dnů na Vámi uvedený bankovní účet.

15. Pořadatel si vyhrazuje právo podrobně sledovat používání webové stránky, včetně IP adres uživatele, aby mohl odhalit zneužití a zamítnout a/nebo zneplatnit žádosti, pokud bude mít důvod se domnívat, že byly porušeny smluvní podmínky.

16. Promoakce není převoditelná na jinou osobu nebo podnik. Žádosti o náhradu budou přijímány výhradně od původního kupujícího kvalifikovaného produktu.

17. Pokud pořadatel dle svého výhradního uvážení zamítne žádost o náhradu z důvodu nesplnění těchto smluvních podmínek, bude rozhodnutí pořadatele konečné.

18. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit promoakci bez předchozího upozornění.

19.Pořadatel není odpovědný za žádné selhání nebo poškození technického vybavení, hardwaru, softwaru, serverů nebo webových stránek či jiná poškození nebo selhání, která by vám bránila v účasti na promoakci.

20.Registrací vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami a dále uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytujete pořadateli (zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail, bankovní účet) pro účely promoakce, po dobu jejího trvání a v rozsahu všech údajů v rámci promoakce. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost shledána oprávněnou, musí pořadatel závadný stav odstranit neprodleně. Zákazník bere dále na vědomí, že je výhradně odpovědný za informace a dokumentaci, kterou poskytuje na tyto webové stránky.

21. E-mailová adresa pro účely veškeré komunikace v souvislosti s promoakcí je info@expertvracipenize.cz

22. Pořadatel: Expert ČR, spol. s r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíčany. Nezasílejte prosím žádné žádosti a korespondenci související s promoakcí na tuto adresu. Taková korespondence zůstane bez odpovědi.

Sledování stavu žádosti

Po zadání ID žádosti můžete sledovat stav zpracování své žádosti